Yukarı
Çık

facebook.com/pimkontrol    twitter.com/pimkontrol    instagram.com/pimkontrol

    Telefon ile Ulaşın ( Pzt ~ Cmt » 08:30 - 18:30 )
0224 441 02 56   -   0532 137 97 00

KALİTE POLİTİKAMIZ

Pim İş Ekipmanları

Bağımsız Periyodik Muayene Ve Gözetim Hizm. A.Ş.

KALİTE POLİTİKAMIZ

PİM A.Ş. A Tipi Muayene Kuruluşu, yönetsel ve teknik tüm faaliyetlerinde kuruluş amacı olarak, yasal mevzuat, TS EN ISO/IEC 17020:2012 ve TS EN ISO 9001:2015 standartları başta olmak üzere ilgili standartlar, Kalite Yönetim Sistemi şartlarımız ve müşterilerimiz ile mutabakat sağlanan şartlara her zaman ve tam uygunluğunu sağlar.

 

PİM A.Ş. planlı eğitimler verilerek yetkinliği sağlanmış ve yetkilendirilmiş çalışanları, donanımı ve dokümante edilmiş Kalite Yönetim Sistemi sayesinde tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden asla ayrılmadan müşterilerimizin istek ve beklentilerini, ürün ve hizmet ihtiyaçlarını, tam zamanında ve istenilen kalitede, rekabet edebilir fiyatlarla sunar. Müşteri geribildirimlerini detaylı olarak inceleyerek kendisini geliştirir.

 

PİM A.Ş. A Tipi Muayene Kuruluşu çalışanları, kalite politikamıza uygun olarak hazırlanan prosedürlere göre çalışır ve tüm proseslerimizi sürekli gözden geçirerek ortadan kaldırılması mümkün olmayan riskleri en aza indirecek önlemleri alır.

 

PİM A.Ş. yukarıda belirttiğimiz ve dönemsel hedeflerimize ulaşmada başarımızı kanıtlayacak verileri belirler, toplar, değerlendirir ve bu verilere dayanarak aldığı iyileştirme kararlarını uygular.

 

PİM A.Ş. topluma karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, Üst Yönetim, beyan ettiğimiz tüm faaliyetlerimizi, tam ve hatasız olarak sürdürülmesini garanti edecek yeterlilikte gözden geçirir ve sürekli iyileştirilmesi için gereken kaynakları sağlar. Firma hedefleri doğrultusunda sürekli gelişerek büyüyen, karlılığı yüksek bir firma olmayı hedefler.

 

PİM A.Ş. çalışanlarımız memnun olduğu sürece, var olabileceğimiz için çalışma koşullarını iyileştirir, gerekli konularda eğitimler vererek kendilerini geliştirmelerini sağlar ve her konuda fikirlerini alır.

 

PİM A.Ş. firmamızın iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlar.

 

Müşterilerimizin, firma ortaklarımızın ve çalışanlarımızın daha fazla tatmini için bütün faaliyetlerimizde benimsediğimiz genel stratejimiz "“SÜREKLİ GELİŞTİRME"” , “SIFIR HATA” ve " SIFIR İŞ KAZASI" dır.